Emmy 2020

1 | Ongelooflijk trots op onze medewerkers én cliënten

Juist in het memorabele (corona)jaar 2020 bleek dat je met een goed plan, snel schakelen en tomeloze energie van grote betekenis kunt zijn voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Directeur-bestuurder Emmy Klooster van De Binnenvest is dan ook ongelooflijk trots op de medewerkers én de cliënten. Zeker omdat het werk aan innovaties én de verdere decentralisatie ‘gewoon’ doorgingen.

Emmy Klooster: “Het was een flinke operatie: terwijl in maart 2020 het land op slot ging en mensen massaal thuis gingen werken, bleef een groot deel van onze mensen in de frontlinie staan. Toen de afstandsregels ingingen, hebben we als de wiedeweerga met de gemeente geschakeld om onze cliënten van de dag- en nachtopvang over drie locaties te spreiden. Met twee grote locaties erbij was het mogelijk om iedereen op een zo veilig mogelijke manier te laten verblijven. Het was een karwei van formaat dat we snel én goed hebben kunnen klaren, ondanks de moeilijke omstandigheden. De gemeente Leiden heeft keihard met ons gewerkt aan het vinden van een oplossing, waardoor deze snel in zicht was. ”

Terwijl het land op slot ging, bleef een groot deel van onze mensen in de frontlinie staan.

Hygiëne

“We werken met kwetsbare mensen, afstand houden is soms erg lastig, dus het gevaar van een grootschalige besmetting lag steeds op de loer. In het begin zijn we bijna letterlijk op strooptocht geweest om voldoende beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, te bemachtigen. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan voorlichting, hygiëne en een zo veilig mogelijke inrichting van onze locaties. Het inrichten van quarantainekamers, begeleiding naar specialistische zorg, het kwam er allemaal bij. Die inspanningen betaalden zich uit: grootschalige besmettingen zijn gelukkig uitgebleven, zo wezen ook de dagelijkse gezondheidscontroles uit.”

Hygiëne
Ook op het Servicebureau was er extra aandacht voor goede hygiëne

Goodwill

Het klinkt wellicht wat wrang, maar juist in onverwachte en extreme situaties zie je waartoe een sterke organisatie in staat is. Emmy: “Er is altijd veel dynamiek in ons werk, maar door de coronabeperkingen werd het ook voor ons een bijzondere tijd. Ook voor onze partners trouwens. De nood was zo hoog dat bijvoorbeeld wijkbewoners alle begrip toonden toen we halsoverkop cliënten in een leegstaand gebouw ergens in een wijk moesten huisvesten. Dat zegt ook iets over de goodwill die we hebben opgebouwd: wij staan klaar voor bewoners, en onze partners waaronder gemeenten, corporaties en de GGZ kunnen altijd van ons op aan.’’

 

Decentraliseren

In zo’n ongekende periode zou je bijna vergeten dat De Binnenvest ook staat voor innovatie. Emmy: “Gelukkig liepen wij wat voor de troepen uit: landelijk gezien is er een roep om opvang te decentraliseren en mensen waar mogelijk in hun eigen omgeving of woonplaats te helpen. Daar waren wij al veel langer mee bezig, zowel met opvang als beschermd wonen. We hebben bijvoorbeeld een mooi project Beschermd Wonen Light voor jongeren, samen met zorgorganisaties Cardea en Prodeba, waarmee we een pilot uitvoeren. Een deel van onze innovatieplannen, zeker waar het groepsbijeenkomsten betrof, heeft door corona wat vertraging opgelopen. Maar de richting is duidelijk en wordt ook steeds meer omarmd: de decentralisatie gaat door.”

Van centrale opvang, naar decentrale opvang
Van centrale opvang, naar decentrale opvang

Zelfstandige teams

“Geluk bij een ongeluk was dat we zelf begin 2020, dus net voor de pandemie, een andere werkwijze hadden doorgevoerd. Daardoor werken onze teams nu gebiedsgericht, en zijn zij laagdrempelig bereikbaar en snel ter plekke, bovendien zijn we meer ‘in the cloud’ gaan werken. Dit betekent dat onze teams een grotere mate van zelfstandigheid hebben. Tijdens de lockdown betaalde zich dit direct uit. Eind 2020 hebben we de nieuwe werkwijze onder onze medewerkers geëvalueerd. Daaruit bleek onder meer dat het werkplezier is gestegen.’’

 

Thuiswerken

Natuurlijk verliep niet alles op rolletjes. Emmy: “Tijdens de pandemie moest een deel van onze mensen thuiswerken. Dat vonden sommige mensen zwaar, het was soms lastig om het moreel hoog te houden. Tegelijkertijd zagen medewerkers ook de voordelen: bij online overleg bespaar je reistijd, en kom je al snel ‘to the point’. Sommige voordelen van online werken kunnen we blijvend benutten. Ook wat dat betreft was het een leerzaam jaar.’’

 

Perspectief voor iedereen

“Maar het belangrijkste was toch dat we steeds beter in staat zijn om mensen die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te raken, te helpen. Dat doen we samen met gemeenten, woningcorporaties en andere zorgorganisaties. Wij laten niemand aan de kant staan.

Er zullen de komende jaren door de verdere decentralisatie veranderingen gaan plaats vinden. We zullen ons blijven inzetten voor een inclusieve samenleving en voor voldoende betaalbare huurwoningen. Daarmee kan iedere cliënt een plaats vinden in onze samenleving, en naar vermogen zijn of haar leven leiden. We blijven dus aankloppen voor de goede, gezamenlijke aanpak."

Schilderij gemaakt door Redoun, bewoner Maansteenpad.
Schilderij gemaakt door Redoun (Red-Art), bewoner locatie in zelfbeheer