Het jaar in cijfers

2 | Het jaar in cijfers

In 2020 nam het totaal aantal unieke cliënten in de opvang, ambulante begeleiding en beschermd wonen toe. Zo kwam het totale aantal op 1552.

Door een nieuwe telsystematiek, die in het jaar 2020 is ingegaan én door een uitzonderlijk coronajaar, is een vergelijking met 2019 niet helemaal eerlijk. We zien dat cliënten in 2020 langer bij ons verbleven in de opvang. Doordat de hele wereld op slot is gegaan, zijn er voor onze cliënten minder uitstroom mogelijkheden ontstaan. Cliënten zelf hebben deze langere periode in de opvang meer rust ervaren, wat het herstelproces ten goede kwam.

Ook in onze Dag- en nacht opvang Nieuwe Energie zie je een stijging in het aantal cliënten en de gemiddelde verblijfsduur. In 2019 was dit nog 58 dagen, in 2020 was dat 76 dagen. Het totaal aantal unieke cliënten dat gebruik maakte van een bed bij Nieuwe Energie was 332.

Totaal aantal unieke cliënten Nieuwe Energie in 2019 en 2020

In totaal hebben we in 2020 623 cliënten opgevangen. De verdeling was als volgt; 65 gezinnen, 86 jongvolwassenen (18-27 jaar) en 350 alleenstaanden van 27 jaar en ouder.

Verdeling doelgroepen

Goed nieuws

We slagen er steeds beter in lokale opvang en tussenvoorzieningen te realiseren. Hierdoor kunnen dakloze gezinnen en alleenstaanden steeds vaker in hun eigen regio opgevangen worden. Vanuit deze tijdelijke verblijfplaats kunnen zij op zoek naar een definitieve plek om te wonen.

 

Inzet op behoud van eigen huis

Ook is er steeds meer aandacht voor preventie. Zo zijn er mensen die dreigen dakloos te worden als gevolg van multiple problematiek en overlastgevend gedrag. Wij zorgen met aandachtvolle begeleiding dat zij hun plek in de buurt behouden en zo ‘gewoon’ mogelijk blijven wonen in de wijk.

Dit kan alleen als we naast tijd, aandacht en expertise ook goed blijven samenwerken met onze partners; gemeenten, corporaties, gespecialiseerde zorgorganisaties.

Mede door de gestarte innovatieve projecten op dit gebied (zie hoofdstuk 4) is het aantal cliënten met een Wmo-indicatie voor beschermd of beschut wonen gestegen, net als het aantal bedden in deze categorie.

Met aandachtvolle begeleiding zorgen we dat cliënten zo ‘gewoon’ mogelijk kunnen blijven wonen in de wijk.
Met aandachtvolle begeleiding zorgen we dat cliënten zo ‘gewoon’ mogelijk kunnen blijven wonen in de wijk.